Update 2: by nothing Challenge/ Buy nothing new

We zijn weer een week verder dus hierbij weer een update hoe het gaat.

Ik vind het per week lastiger worden merk ik. De winkels barsten van de aanbiedingen en ook in mijn e-mail komt de ene naar de andere aanbieding voorbij.
Toch is het qua periode voor ons wel een juiste gezien alle extra dingen die betaald moeten worden. Deze betalingen schrijf ik nu direct op zodat ik volgend jaar nog beter voorbereid in deze periode. Echt wat extra overhouden gaat er niet inzitten deze maand gezien alle extra nota’s, maar dat zal in de volgende maand wel anders zijn.

Via marktplaats ben ik alvast wat sinterklaas cadeautjes aan het opscharrelen. Dit vind ik altijd een fijne manier. Vaak genoeg staan er nagenoeg nieuwe dingen op waar je dan veel minder voor betaald. Hierdoor is het makkelijker binnen het bedachte budget te blijven voor de decembermaand. Ook vind ik het aanschaffen van de cadeautjes over een ruimere periode fijner omdat ik dan niet op het allerlaatste moment er achter aan hoef. Stress als dingen dan moeilijker verkrijgbaar zijn, blegh. Nu doe ik alles op mijn gemak en neem de tijd om te kijken waar ik het voor het minste geld kan krijgen.

Het niets kopen geeft me wel een goed gevoel merk ik. Het feit dat mijn wilskracht sterker is dan de drang om een bepaald product in mijn bezit te krijgen.
Beetje bij beetje zoek ik hier in huis kastjes uit en kom dan van alles tegen waar ik het bestaan niet meer van wist. Hierdoor blijkt dan weer dat ik helemaal niets nieuws nodig heb omdat ik een soort gelijk iets al in mijn bezit heb. Dat geeft nog meer een “boost”om vol te houden.

Voorlopig houd ik het nog wel even vol.

Buy Nothing New-Challenge in oktober.

Ik ben nu vijf dagen bezig met mijn no buy challenge. Nu las ik over iets soortgelijks wat gesteld is voor de maand oktober.

De Challenge is een actie die bewustwording stimuleert over alles dat we allemaal reeds bezitten en iedereen oproept een maand lang geen nieuwe spullen te kopen..  en te genieten van wat we al hebben.

Wat daar bij hoort, is ontdekken dat je ineens geld overhoudt om leuke dingen te doen. Buy Nothing New gaat namelijk helemaal niet over geen geld meer uitgeven. Wel anders. Hoe blij word je vaak van een avond naar de film, een massage, sparen voor die parachute-sprong, of simpelweg een etentje met vrienden?

En wat zo leuk is; Iets dat we wel hebben maar niet gebruiken, kan worden weggegeven, uitgeleend, 2e hands verkocht , verhuurd of geruild tegen iets waarvan we weer vrolijk van worden. Dat kan ook geld zijn. Van sommige spullen weten we niet eens waar het voor dient of waar het vandaan komt. Tijdens de Buy Nothing New-Challenge in oktober kun daar eens bij stil staan.  Zo herontdekken we een maand lang alles dat we al hebben en dat is best heel bijzonder.      

Ik vind het een goed plan om meer te kijken naar wat je al hebt en wat je daar nog mee kan doen. De maatschappij is erg gericht op nieuw en veel en dat vind ik erg zonde. Daarom heb ik me aangemeld en dat kun jij ook nog doen via de volgende link

http://www.buynothingnew.nl/doe-ook-mee/

                                                                                              bron: http://www.buynothingnew.nl

Geld

Een programma waar ik graag naar kijk is een dubbeltje op zijn kant. Ik vind elke aflevering leerzaam ook al komen onderwerpen steeds weer terug. Het zorgt ervoor dat ik zelf scherp en gemotiveerd blijf met betrekking tot de financiën.

Iets wat ik de laatste tijd steeds vaker doe is spullen die niet meer gebruikt worden verkopen. Voor een kleine prijs omdat dat het snelst gaat. Ik merk dat als ik iets langer te koop heb staan mijn motivatie weg zakt. Als ik het item in huis laat staan krijg ik er helemaal niks voor, dus dan toch liever iets minder geld en meer ruimte in huis.
Ook probeer ik niet teveel items per keer te koop te zetten. Dan verlies ik zelf ook een beetje  het overzicht. Plus dat het niet motiverend werkt als ik iets niet verkoop.

Inmiddels heb ik een hoop spaarpotjes staan en probeer ik telkens als ik geld overhoud of iets verkoop het geld over de diverse potjes te verdelen.
Elk potje heeft een eigen doel. Zo heb ik al de volgende potjes

– kleding
– hobby/uitjes
– sparen
– vakantie
– telefoon ( voor een andere mobiel indien nodig)
– nood
– verjaardagen

De bedoeling is nu heel scherp te leven zodat alle potjes en natuurlijk de spaarrekening bij de bank flink gespekt gaan worden.

Ook de kinderen proberen we door middel van verkoop van spulletjes dit een beetje te leren. Als we op de koningsmarkt spulletjes hebben verkocht gaat dit bedrag in een enveloppe voor de vakantie. Afgelopen jaar zijn we hiervan naar Walibi geweest met ons vieren en daarbij zeggen we dan ook duidelijk dat het mogelijk was omdat we al die spulletjes verkocht hadden. Zo leren ze dat je eerst iets moet doen voordat je wat leuks kunt doen.

Wat vinden jullie van het tv programma? En werken jullie ook met spaarpotjes?

Prinsjesdag

Vandaag was het weer de derde dinsdag van september en dat betekend Prinsjesdag. Het kabinet maakte vandaag ook de begroting voor 2015 bekend.

 • De arbeidskorting gaat omhoog. Iedereen die werkt, krijgt meer korting op de belasting. De maximale korting wordt met 100 euro verhoogd. Daar is het kabinet jaarlijks 500 miljoen extra aan kwijt.
 • De verlaging van het belastingtarief voor de eerste schijf kost de schatkist jaarlijks 475 miljoen. Dat tarief gaat met 0,25 procentpunt omlaag.
 • Een belastingvoordeel voor AOW’ers, de ouderenkorting, gaat vanaf 2016 met ongeveer 80 euro omlaag.
 • De ouderentoeslag in box 3 wordt afgeschaft per 2016. Tot die tijd krijgen ouderen met een laag inkomen nog een extra vrijstelling in box 3 van maximaal 28.000 euro.
 • De 80 procent-regeling voor de opname van overgebleven levenslooptegoed gaat volgend jaar weer gelden. Over slechts 80 procent van het tegoed wordt dan belasting geheven. Het overgebleven bedrag moet dan wel in één keer opgenomen worden.
 • De eerder verhoogde accijns op diesel wordt niet verlaagd.

Zorg

 • De zorgpremie voor het basispakket gaat in 2015 naar verwachting met iets minder dan 10 euro per maand omhoog. Daarmee is iedereen zo’n 1.211 euro per jaar kwijt aan zijn verplichte zorgverzekering. Zorgverzekeraars stellen eind november de precieze zorgpremie zelf vast.
 • Het verplichte eigen risico gaat van 360 naar 375 euro.
 • De zorgtoeslag voor de laagste inkomens gaat volgend jaar omhoog. Tegelijkertijd wordt de zorgtoeslag sneller afgebouwd voor hogere inkomens. De definitieve hoogte van de toeslag wordt berekend zodra zorgverzekeraars hun premies hebben bekendgemaakt.
 • De wijkverpleging wordt vanaf volgend jaar door de zorgverzekeraar betaald. De eigen bijdrage voor verpleging en verzorging vervalt daarmee. De wijkverpleging komt in het basispakket, maar zal niet onder het eigen risico vallen.
 • De inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering daalt voor gepensioneerden, zelfstandigen en werkgevers van 5,4 procent naar 4,85 procent. Deze groepen worden gecompenseerd, omdat ze in 2014 meer hebben betaald dan wettelijk verplicht was.

Sociale Zaken

 • Voor de overgang van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van het Rijk naar gemeenten wordt eenmalig 40 miljoen uitgetrokken. Het gaat om de ondersteuning van onder meer ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen.
 • Ouders die werkloos raken en recht op WW hebben, krijgen volgend jaar zes maanden recht op kinderopvangtoeslag. Nu is dat nog drie maanden.
 • Het kabinet trekt 160 miljoen euro uit voor het kindgebonden budget. Dat moet de koopkracht van gezinnen verbeteren.
 • Er wordt 100 miljoen euro extra uitgetrokken voor het bestrijden van armoede en schulden.

Wonen

 • Het verlaagde btw-tarief op verbouwingen is verlengd van 1 januari 2015 tot 1 juli 2015. Huiseigenaren betalen nog altijd niet 21 maar 6 procent btw voor een renovatie of verbouwing. Het lage tarief geldt ook voor de diensten van architecten en hoveniers.
 • Mensen die na de verkoop van hun huis een restschuld overhouden, mogen de rente over die restschuld langer aftrekken. Nu is dat maximaal tien jaar, dat wordt vijftien jaar. Het gaat om restschulden die zijn ontstaan tot 2018 en zijn meegefinancierd onder de Nationale Hypotheek Garantie.
 • De verruiming van de verhuisregeling wordt permanent. Huiseigenaren die tijdelijk twee huizen bezitten, mogen drie jaar lang hypotheekrente voor beide woningen blijven aftrekken. De regeling was in eerste instantie tijdelijk verruimd van twee naar drie jaar.
 • Ouders kunnen niet meer belastingvrij een ton aan hun kinderen schenken voor het aflossen van de hypotheek of de aankoop of verbouwing van een eigen woning. De tijdelijke verruiming wordt vanaf 2015 weer afgeschaft. Dan gaat het maximale vrijgestelde bedrag omlaag naar 51.407 euro per jaar.
 • Voor de huurtoeslag is 31 miljoen euro extra vrijgemaakt.

Veiligheid

 • De uitgaven aan defensie gaan structureel met 100 miljoen euro omhoog. Het kabinet past de ambities van de krijgsmacht aan, vanwege de recente geopolitieke ontwikkelingen.
 • De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) krijgt vanaf volgend jaar elk jaar 25 miljoen euro extra. Daarmee zijn de eerdere bezuinigingen weer teruggedraaid, zodat de dienst kan inspelen op het veranderde dreigingsbeeld.
 • De politie krijgt volgend jaar 10 miljoen euro om zes soorten criminaliteit beter te bestrijden. Dat ebdrag loopt op tot 98 miljoen in 2017. Het gaat onder meer om de aanpak van cybercriminaliteit, kinderporno en fraude.

Onderwijs

 • Vanaf studiejaar 2015/2016 vervalt de basisbeurs voor het hoger onderwijs en gaat de hoogte van de aanvullende beurs met ruim 100 euro omhoog. Studenten kunnen wel in aanmerking komen voor een studievoorschot, een lening van de overheid.
 • Oud-studenten krijgen mogen in plaats van in vijftien jaar hun studieschuld in 35 jaar aflossen. De maximale maandelijkse aflossing gaat daarmee omlaag van 12 procent naar 4 procent van het maandinkomen.
 • Docenten krijgen115 miljoen euro voor het volgen van een bachelor- of masteropleiding. Zo’n vijftienduizend leraren kunnen daarvan gebruikmaken. Daarnaast krijgen alle docenten een persoonlijk opleidingsbudget voor omscholing.
 • De nullijn voor docenten wordt losgelaten. De salarissen mogen weer stijgen.
 • Het mbo krijgt vanaf volgend jaar jaarlijks 25 miljoen euro voor een excellentieprogramma en het bevorderen van internationalisering. Daarnaast is er 75 miljoen extra beschikbaar voor technische en andere mbo-opleidingen.

Cultuur

 • De Nederlandse filmindustrie krijgt jaarlijks 20 miljoen euro extra om productiever en concurrerender te worden.

Economische Zaken

 • In 2015 komt 100 miljoen extra beschikbaar voor het bestrijden van schijnconstructies.
 • Werknemers die zich willen omscholen naar een sector waar een tekort aan arbeidskrachten is, krijgen een WW-uitkering voor de omschooluren. Een zogenoemde brug-WW.
 • Er komt een Toekomstfonds met een startkapitaal van 200 miljoen euro. Dat fonds is bedoeld voor investeringen in innovatie, wetenschappelijk onderzoek en innovatieve en snelgroeiende mkb-bedrijven.
 • Ondernemers worden via een subsidie gestimuleerd in duurzame energie te investeren, zodat hun energierekening omlaag kan. Daarvoor is 3,5 miljard euro beschikbaar gesteld. Verder trekt het kabinet 35 miljoen euro uit voor het stimuleren van groen ondernemerschap en duurzame innovatie.
 • Het kabinet maakt 16 miljoen euro vrij voor de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO). Dat is een fiscale regeling die private innovatie moet stimuleren.

Justitie

 • Het Openbaar Ministerie(OM) krijgt volgend jaar 5 miljoen euro extra. Vanaf 2017 loopt dat bedrag op tot 20 miljoen. Het OM krijgt extra middelen om meer en beter voorbereide zaken voor de rechter te brengen.
 • Voor het opvangen van asielzoekers in 2014 en 2015 wordt eenmalig een bedrag van 375 miljoen uitgetrokken. Voor humanitaire noodhulp en opvang in de regio komt tijdens deze kabinetsperiode eenmalig 570 miljoen vrij.

Koningshuis

 • Koning Willem-Alexander krijgt volgend jaar een hogere uitkering. Hij ontvangt 823.000 euro, dat is 6.000 euro meer dan dit jaar. Ook de uitkering van koningin Máxima stijgt licht, met 2.000 euro naar 326.000 euro. De verhoging is niet structureel.
 • Paleis Huis ten Bosch wordt de komende drie jaar verbouwd en gerenoveerd. Daarvoor heeft het kabinet 35 miljoen euro vrijgemaakt.
 • Het koningshuis staat in totaal voor 40.085.000 euro in de boeken. Dat is 98.000 euro meer dan dit jaar.

Koopkracht

 • Volgens het kabinet gaat 71 procent van de huishoudens er in koopkracht op vooruit. Gemiddeld groeit de koopkracht met zo’n 0,5 procent.
 • Inkomens tot 2.600 gaan gemiddeld 0,5 procent omhoog. De groep met een inkomen van 2.600 tot 5.200 euro gaat 0,25 procent in de plus. Voor inkomens vanaf 5.200 euro is de stijging zelfs 0,75 procent.
 • Alleenstaande ouders met minimumloon gaan er volgend jaar 10 procent op vooruit. Alleenstaande ouders met een modaal inkomen gaan er 2 procent op vooruit.
 • Alleenverdieners met kinderen en een modaal inkomen gaan er 2,5 procent op achteruit.
 • Iets meer dan de helft, 57 procent, van de ouderen krijgt volgend jaar meer koopkracht. Gemiddeld genomen komt de koopkracht van alle ouderen uit op 0 procent.

Economische groei

 • De economische groei wordt voor 2015 geraamd op 1,25 procent.
 • Het begrotingstekort zal naar verwachting met 14,6 miljard euro uitkomen op 2,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat is ruim onder de Europese begrotingsnorm van 3 procent.
 • Het aantal werkzoekenden daalt van 650.000 naar 605.000.
 • De staatsschuld zal volgend jaar uitkomen op 467,2 miljard euro. Dat komt neer op 70 procent van het bbp.
Wat vinden jullie van dit alles?